Pijnklacht

Wanneer u ’s ochtends gelijk om 8:00 uur belt met een pijnklacht, kunnen wij u over het algemeen dezelfde dag nog helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen! Voor het behandelen van spoed en pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Afspraak verzetten

Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van tevoren te wijzigen. Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, dan kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen. Het afzeggen van uw afspraak kan telefonisch voor 12 uur 's middags, per e-mail of via ons contactformulier. Hiervoor geldt ook tot maximaal 24 uur van tevoren. Afspraken op maandag kunnen tot vrijdag 12.00 worden gewijzigd.

Afspraak herinnering service

U kunt een afspraakherinnering ontvangen per email. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Wij gaan er vanuit dat wanneer u een afspraak met ons maakt, u dit zelf in de gaten houdt!  Dit geldt ook voor de herinnering voor het maken van een afspraak voor de controle.

Op tijd komen op een afspraak

Wij verzoeken u om  minimaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn in de Praktijk. Indien niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen.

Ziekte

Uiteraard kan het voorkomen dat u wegens ziekte niet bij ons aanwezig kunt zijn op uw geplande afspraak. Wij verzoeken u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Dit kan zowel via telefoon als via de email. Wanneer u ‘s morgens  pas verneemt dat u ziek bent, kunt u om 8:00 telefonisch contact met ons opnemen om de afspraak te annuleren. Wanneer u dit later doet, kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen.

Koortslip

Wanneer u een koortslip heeft, kunnen wij u niet behandelen en moet u de afspraak afzeggen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij ziekte.

Kosten niet nagekomen afspraak

Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen. U moet er rekening mee houden dat deze kunnen oplopen tot 100% van de kosten van de geplande behandeling die dag.

Uitlopen afspraak

Soms kunnen behandelingen wel eens langer duren dan gepland. Helaas kan het hierdoor dan voorkomen dat er uitloop ontstaat. Wij zullen de voor u gereserveerde tijd altijd benutten. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiënist te verhalen. In tegenstelling tot het te laat komen op afspraken van patiënten is uitloop van een behandeling niet te voorspellen. Wij verwachten van u dat u op tijd vertrekt.

Medische gegevens

U dient elk jaar een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw allergieën, gezondheid en medicijngebruik. Dit in verband met medische veiligheid tijdens behandelen. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u bij uw volgende bezoek kenbaar te maken! Denk hierbij aan infecties, zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, afwijkingen, etc.

Privacy en uw gegevens

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Voor het verwerken van uw gegevens hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Dit geld voor de volgende zaken:

 • Het bijhouden van uw medisch dossier

 • Het eventueel doorverwijzen naar een andere zorgverlener of het doorsturen van een recept naar uw apotheek. 

 • Het factureren van uw behandeling (wanneer u een tandartsverzekering heeft)

Voor het bewaren van uw medische gegevens houden wij de wettelijke bewaartermijn aan.

(Half) jaarlijkse controle

Patiënten komen bij ons in de praktijk minimaal één keer per jaar voor controle. Tijdens de halfjaarlijkse controle wordt er in principe alleen gekeken naar wat er moet gebeuren. Voor alle behandelingen moet een nieuwe afspraak worden gepland.  Het is bij ons niet mogelijk om patiënt te blijven als u alleen voor spoedgevallen komt, dan sluiten onze visies niet op elkaar aan.

Kosten en verzekering

Voor behandelingen vanaf € 150, - krijgt u standaard een begroting vooraf. Indien u voor elke behandeling wilt weten wat de kosten worden, dan kunt u dit zelf verzoeken. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw budget omtrent geplande en uitgevoerde behandelingen.

Wanneer u niet tandheelkundig verzekerd bent moet u na de behandeling direct afrekenen bij de balie. Wanneer u wel tandheelkundig verzekerd bent, declareren wij de kosten via Infomedics bij uw verzekeraar tot uw budget op is. Dit budget verschilt per verzekering en hier hebben wij geen invloeden op. Zodra uw budget op is, moet u na de behandeling direct afrekenen bij de balie. Wij zijn in het bezit van een pinautomaat.

Garantie

Wij geven garantie op behandelingen waar logischerwijs garantie gegeven kan worden. Echter geldt deze garantie alleen als: 

 • Als u minimaal één keer per jaar op controle komt. 
 • Als u de adviezen van uw behandelaar (tandarts/mondhygiënist/assistent) opvolgt met betrekking tot het onderhoud van uw gebit.

Bij verlies of schade door onjuist gebruik of ongeval is er geen sprake van garantie.

Op de volgende behandeling geven wij garantie:

 • Vullingen — 1 jaar garantie 
 • Protheses — 1 jaar garantie
 • Orthodontie — Behandelingen vallen onder garantie zolang de retentie-apparatuur gedragen wordt. Op de retentiespalk (spalkje onder boven en/of onder aan de binnenkant) geldt een garantietermijn van 6 maanden.
 • Kronen, bruggen in implantaten — 5 jaar garantie
  • Het eerste jaar: 100%
  • Het tweede jaar: 80%
  • Het derde jaar: 60%
  • Het vierde jaar 40%
  • Het vijfde jaar: 20%

De volgende behandelingen geven wij geen garantie:

 • Tandvleesbehandelingen — Op deze behandeling kan geen garantie worden gegeven aangezien 80% van het resultaat afhangt van uw eigen inzet en mondverzorging
 • Wortelkanaalbehandelingen  Vanwege de complexiteit en het (grote) verschil tussen prognoses van een tand of kies kunnen wij niet rechtlijnig een garantie geven. Bespreek uw vragen met uw behandelaar.

Hygiëne

Wij doen ons uiterste best om alles voor onze patiënten zo hygiënisch mogelijk te houden. Wij verlangen dan ook van u dat u meewerkt om de praktijk en de behandelingen hygiënisch te houden.

Beëindigen behandelovereenkomst

Wij behouden ons het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen. Hieraan voorafgaand volgt altijd een waarschuwing. Redenen voor beëindiging zijn onder anderen:

 • Regelmatig te laat komen
 • Niet op komen dagen op gemaakte afspraken
 • Niet nakomen van betalingsverplichting
 • Agressie en intimidatie 
 • Regelmatig afzeggen van gemaakte afspraken

Bij geen wederzijds vertrouwen tussen patiënt en behandelaar kan de onderlinge behandelrelatie beter worden gestaakt, u kunt dan eventueel nog wel bij een van onze andere collega’s terecht.

Uitgelichte artikelen

Foto van Blog_FINAL.jpg

Werkzaamheden verbreding zuidelijke ringweg van 12 juli tot 23 augustus

22 Juli, 2021

Onze praktijk blijft nog steeds bereikbaar!

Lees meer
Foto van ADG_Tandvlees-Blog.jpg

5 tips tegen angst voor de tandarts

23 Juni, 2021

Bent u bang of nerveus om naar de tandarts te gaan? Dan zijn deze tips voor u!

Lees meer
Foto van ADG_MHG5tips_Blog.jpg

De mondhygiëne van je pasgeboren baby: 5 tips

27 Mei, 2021

5 suggesties voor de mondhygiëne van uw baby uit de wetenschap, aangevuld door ervaringen van moeders.

Lees meer

Rigaweg 34, 9723 TH Groningen, Nederland

Bel ons op
050 311 5775

info@alldentalgroningen.nl

U ontvangt z.s.m. een reactie van ons